Trendy (nejen) v HR

 

Jak vypadá měření osobnosti u nás i v zahraničí

V době, kdy se čím dál výrazněji pracuje na tom, aby šikovní lidé z firmy neodcházeli, ještě mnohem více rezonuje téma testování osobnostního potenciálu. Schopnost porozumět lidem se rázem přesouvá na první kolej zájmu nejen českých firem. Protože jsme známí naším U-testem, který se na osobnost velmi podrobně dívá, rozhodli jsme se tuto rubriku věnovat právě jemu. A věřím, že ač je to trochu jednostranné, dozvíte se velmi zajímavé informace.

Čtrnáct let sledování potvrzuje: Sebedůvěra Čechů roste

Už od roku 2004 máme velmi jedinečnou možnost sledovat vývoj vlastností českého národa, tedy zejména té pracující části. Během uplynulých čtrnácti let jsme pomocí našeho U-testu osobnostního potenciálu zhodnotili více než 120 000 osobností ucházejících se o práci nebo aktuálně pracujících v českých firmách. I když je hodnocení vždy velmi specifické a přizpůsobené požadavkům konkrétní pozice, má také jisté základní rozčlenění podle vlastností a díky tomu se můžeme podívat, jak se během těchto čtrnácti let vyvíjela průměrná osobnost českého zaměstnance. A došli jsme k celkem pozitivním závěrům.

V roce 2004 byla úroveň sebedůvěry českých pracovníků velmi nízká. Velmi často nevěřili ve své schopnosti, nepouštěli se do některých projektů, protože se obávali selhání, i když by na to ve skutečnosti potenciál měli. To se o dost zlepšilo a v roce 2017 se průměrná sebedůvěra Čechů zvýšila o 14 bodů na škále 100 až +100 a pohybuje se celkově spíše v pozitivních číslech.

Dalším pozitivem je to, že se stále více lidí oproti minulosti přiklání k nemateriálním hodnotám. Obecně stoupá zájem o sebezlepšování, týmovost a vztahy obecně. Osmnáctibodový nárůst je také, měřeno touto optikou, výrazný.

A jak U-test vidí české firmy?

Protože jsme už zmínili, že se budeme věnovat hlavně U-testu, rádi bychom vám také ukázali část výsledků našeho nezávislého průzkumu, který se týkal právě tohoto testu.

Ač se na U-test od Performie před lety pečlivě dívali na univerzitě v Oslu a zhodnotili jeho věrohodnost na 89 %, nás zajímalo, jak to vidí naši čeští klienti, kteří s testem pracují denně, ale i ti, kteří ho viděli třeba jen jednou. Aby to bylo co nejpřesnější, zpracovala nám průzkum nezávislá agentura STEM/MARK a podle výsledků průzkumu hodnotí více než dvě stovky dotázaných věrohodnost U-testu průměrně na 80 %. A to je velmi slušné číslo, nemyslíte?

„Když jsem podle něj přijal prvního zaměstnance a ten byl takový, jak ho U-test ukázal, přesvědčil jsem se o kvalitě testu a používáme ho i nadále.“ Pavel Liehman ml., jednatel společnosti ProBovin s.r.o.

Co nás v průzkumu nejvíce potěšilo, je to, že 96 % dotázaných by doporučilo U-test známým či přátelům z jiných firem. Děkujeme všem, kdo nám takhle věří.

Jak je na tom Evropa v plánování

Abychom se nedívali jen na Čechy, podívali jsme se velmi podrobně i na to, jak vypadala průměrná hodnota jednotlivých vlastností testovaných lidí v jedenácti evropských zemích. A za zmínku rozhodně stojí desetiletý vývoj schopnosti lidí plánovat, dívat se do budoucnosti a vůbec mít ambice.

Opět samozřejmě musíme vzít v potaz, že jde o hodnotu průměrnou a že vzorek byl v jednotlivých zemích rozličný, co se týče počtu testovaných, většinou jde ale ročně o tisíce (například Švédsko, Norsko, Slovensko, Maďarsko) až desetitisíce (Rusko a Česko) testovaných.

Netroufáme si dělat žádné závěry o tom, co tyto změny mohlo ovlivnit, všimněte si ale třeba následujících změn:

  • V ČR se úroveň plánování zvýšila o celých devět bodů.
  • Hodnota této vlastnosti se celkově zvýšila (zatímco v roce 2007 byla nejvýše na 67, deset let poté už byla na 75).
  • Zatímco Švédsko se propadlo z prvního až na čtvrté místo, celkově stále v plánování vedou severské státy.
  • Velmi zajímavé je, že Řecko se vystřelilo z šestého místa na místo první.
  • Nejhůř si v plánování a pohledu do budoucnosti vedou v Rusku.

Rychlost a univerzálnost

Velká většina dotázaných se shodla. To, co nejvíce šetří U-test, je čas, peníze a nervy. Nemůžeme než souhlasit.

„Testy splnily naše očekávání, takovou škálu jiné testy nenabízí.“
Pavlína Pešková Vochalová, personalistka ve společnosti Asko a.s.

Šetří čas, peníze a nervy

Velká většina dotázaných se shodla. To, co nejvíce šetří U-test, je čas, peníze a nervy. Nemůžeme než souhlasit.

„Šetří čas a nervy i zklamání. Před jeho používáním jsem si často říkal, co děláme špatně, že se s uchazečem neumíme dohodnout. Když jsem pak viděl vyhodnocení jeho testu, vše bylo jasné během pár minut.“

Pavel Mudra, spolumajitel společnosti K2 Finance s.r.o.

 

Chcete o U-testu vědět více? Zeptejte se kohokoli z Performie nebo hledejte na stránkách www.performia.cz.