Teorie je skvělá, ale jak to chodí v praxi?

 

Ač nemálo lidí má před jakýmikoliv testy osobnostního potenciálu respekt, můžeme, slovy jedné z našich úspěšných klientek, říci, že ti schopní se testování nebojí. Na konkrétní zkušenosti jsme se pro vás zeptali těch, kteří testování osobnosti používají ve firmě už běžně. A není divu, že je pro ně synonymem pro test osobnosti takzvaný U-test, který pochází z dílny Performie.

  1. V čem je podle vás testování osobnosti zaměstnanců pro firmu nejhodnotnější?
  2. Uveďte nějaký konkrétní příklad, kdy vám testování osobnosti výrazně v něčem pomohlo či změnilo váš pohled.

 

Jméno: LUCIE VEVERKOVÁ
Pouice: provozní ředitelka
Firma: PAS, s. r. o., Czech Republic

© Lucie Veverkova

U-test používají na: výběr nových zaměstnanců, stávající zaměstnance, kteří jsou u nich nově, vždy po prvním roce, aby zjistili, zdali je u nich nějaká změna či posun


1. Testujeme z 95 % potenciální zaměstnance a hlavní přínos vidím v tom, že si na pohovor zveme už jen ty kandidáty, jejichž osobnost nám zapadá do pozice, na kterou se hlásí, a hlavně dopředu víme, co od nich zhruba můžeme očekávat. S tím pak následně pracujeme nejprve na osobním pohovoru a pak při přijetí do zaměstnání. Známe tak vlastně dopředu „silné a slabé stránky“ a práce je pak o to snazší. Upřímně si dnes už neumím představit pohovor, aniž bych tento test dopředu znala, neboť lidi na pohovorech umí působit velmi dobře, a realita je pak někde jinde, nebo se naopak neumí „prodat“, ale přitom podle testu a produktivity vypadají velmi dobře. Takže testy osobnosti nám šetří čas tím, že se scházíme jen s těmi vybranými kandidáty. Na druhou stranu někdy ale máme pohovor pouze třeba se dvěma, třemi kandidáty, což pro někoho může působit jako malý vzorek na výběr.

2. Před rokem jsme hledali asistentku vedení společnosti, což je práce, která je hodně různorodá, člověk dotahuje velké množství úkolů a musí často někoho urgovat. Hlásilo se poměrně velké množství kandidátů, ale testy nám prakticky nikdo neprocházel, takže asi po 14 dnech byl naplánovaný pouze jeden pohovor se slečnou, která se na první pohled zdála tichá, neprůbojná a já si ji absolutně na této pozici představit neuměla. Dle testu ale byla hodně aktivní, zodpovědná, komunikativní, dobře organizovaná, s vysokým tahem na branku, zkrátka splňovala naše představy. Podle odpovědí byla i produktivní a reference také dopadly dobře. Vsadili jsme tedy na test a na vše, co Performia učí, a je u nás již přes rok a vše zvládá.