ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Performia είναι μια διεθνής εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις προσλήψεις. Ιδρύθηκε από τον Mårten Runow το 2001 και από τότε έχει ανοίξει περισσότερα από 26 γραφεία ανά τον κόσμο και προετοιμάζεται για περαιτέρω επέκταση σε άλλες χώρες.

Ο Marten Runow έχει εργαστεί στον τομέα των προσλήψεων για περισσότερα από 39 χρόνια και είναι ειδικευμένος στη χρήση των τεστ για το σκοπό αυτό. Στη Performia χρησιμοποιούμε έλεγχο απόδοσης και τεστ προσωπικότητας ως τα κύρια ερωτηματολόγια για αξιολόγηση, αλλά χρησιμοποιούμε και άλλα τεστ, όπως το δείκτη ηγεσίας, IQ και επιδεξιότητας κλπ, με σκοπό να βρούμε τους καλύτερους υποψηφίους και να βοηθήσουμε τους πελάτες να προσλαμβάνουν μόνο παραγωγικά άτομα, τα οποία θα είναι πολύτιμα για την επιχείρηση.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Μέσω πολύτιμων αλλά απλών online εργαλείων, η Performia παρέχει λύσεις για κάθε εταιρεία, μιρκή ή μεγάλη. Αν και το σύστημα Performia είναι αρκετά νέο, οι αρχές που χρησιμοποιούνται είναι αποδεδειγμένες και με την εμπειρία 23 ετών σε τεστ προσλήψεων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση τόσο στις ικανότητες όσο και σε πολύ υψηλές τεχνικές δεξιότητες ατόμων.

Από την αρχή του 2001 η Performia έχει ανατπτυχθεί σταθερά και σήμερα χειρίζεται περίπου χίλιους υποψήφιους την εβδομάδα σε περισσότερες από 26 χώρες. Οι πελάτες μας δίνουν με συνέπεια στο σύστημα υψηλή βαθμολογία και εκφράζουν μεγάλη ικανοποίηση και σταθερά αυξανόμενη ταχύτητα επέκτασης, πιο σταθερό προσωπικό, περισσότερη κερδοφορία, υψηλότερη ικανοποίηση από την εργασία και λιγότερο άγχος.

Ενισχύουμε τις εταιρίες βοηθώντας να αναπτυχθούν γρηγορότερα και να γίνουν περισσότερο σταθερές. Με τη βοήθεια και την υποστήριξη του συστήματος  καταλήγουν να  χειρίζονται τις δικές τους προσλήψεις και την διαδικασία αξιολόγησης με συνεχή υψηλή ποιότητα και επιτυχία.

ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ PERFORMIA

Ο στόχος μας στην Performia είναι να συμβάλλουμε στην επιχειρηματική κοινότητα σε όλο τον κόσμο με πρακτικές και χρήσιμες πληροφορίες και συστήματα με σκοπό να αξιολογήσουμε την παραγωγικότητα, προσωπικότητα, τα κίνητρα και τις γνώσεις του υποψηφίου, έτσι ώστε να προσλαμβάνουμε παραγωγικά άτομα με καλές προθέσεις αυξάνοντας, έτσι, την αξία και τη συνολική επέκταση των επιχειρήσεων αυτών.