KTO SME

Performia s.r.o. je súčasťou medzinárodnej siete spoločností, ktorá Performia is an International company ktorá sa zaoberá výhrade výberom a prácou s ľuďmi v tíme. Spoločnosť založil Mårten Runow v roku 2001 a dnes Performia pôsobí vo viac ako 26 krajinách sveta.
Marten Runow pracuje v oblasti prijímania ľudí viac ako 39 rokov, špecializuje sa na využívanie dotazníkov a testov za účelom zistenia ľudského potenciálu. V Performii používame overenie produktivity a test pracovného potenciálu, ako hlavné dotazníky, ale takisto máme ďalšie dotazníky a testy, ako napríklad Test vodcovstva, IQ test, Duplikačný test. Našim účelom je nájsť tých najlepších kandidátov, ktorí pomôžu našim klientom prijímať len produktívnych ľudí, ktorí budú svojmu zamestnávateľovi prínosom.

ČO ROBÍME

Prostredníctvom účinných a jednoduchých on-line nástrojov dodáva Performia riešenia pre akúkoľvek spoločnosť, či už sa jedná o malú alebo veľkú firmu. Testovací systém Performia je pomerne nový, princípy v ňom sú však preukázané, funkčné a v kombinácii so 23 ročnými skúsenosťami spoločnosti s výbermi  zamestnancov môžete spoluprácou s nami získať vysokú kompetenciu pri výberoch a zručnosti v tejto oblasti.

Od začiatku spoločnosti v roku 2001 Performia stabilne rastie a v súčasnosti spracováva každý týždeň výsledky viac ako tisíc kandidátov, vo viac ako 26 krajinách. Naši klienti dávajú systému vysokú mieru hodnotenia a vyjadrujú veľkú spokojnosť s rýchlosťou ich vlastnej expanzie, stabilnejšími personálnymi scénami, lepšou ziskovosťou, vyššou spokojnosťou s pracovným prostredím a menším stresom.

Posilňujeme podnikateľskú komunitu tým, že pomáhame firmám rýchlejšie rásť a stať sa stabilnejšími prostredníctvom poskytovania nášho know-how a systémovej podpory na zvládnutie ich vlastného procesu prijímania a hodnotenia s trvalou vysokou kvalitou a úspechom.

VÍZIA SPOLOČNOSTI PERFORMIA

Našou víziou je pomáhať a slúžiť biznis komunite po celom svete prostredníctvom poskytovania praktických a užitočných systémov za účelom vyhodnotenia produktivity kandidáta, jeho potenciálu, motivácie a znalostí. Cieľom je nájsť produktívnych ľudí s dobrým úmyslom a tým zvýšiť hodnotu a celkovú expanziu  spoločností.